Om GOD PLAST

Hvordan fungerer det, når byggematerialerester i plast neddeles og smeltes om til nye komponenter, der kan tages i brug med det samme? Det har vi prøvet af. 

Vores projekt vil vise vejen for, hvordan også mindre virksomheder kan genanvende sit plastaffald lokalt. Når man som virksomhed genererer 30 ton plastaffald fra værksted og byggepladser hvert år, skal det kunne bruges til noget fornuftigt der, hvor det er. 

Vores idé er blevet kåret til at være en Børsen Bæredygtig Case 2024 og i den forbindelse vil vi benytte lejligheden til at fortælle, hvad der startede ideen, hvad den udviklede sig til og hvor vi gerne vil hen. 

 

Begyndelsen

Projektet startede i 2023 som et beskedent ønske om at kunne bruge vores egne rester frem for at købe nye komponenter. På det tidspunkt brugte vi for ca. 480.000 kr. årligt på indkøb af komponenter, som vi selv ville kunne lave, og dermed undgå udledning af 57 ton CO2 i omkostningstung transport – hvert år. Vi har fået udarbejdet et klimaregnskab, der viser, at vi er på rette vej i vores miljøteknologiske tænkning. For det kan godt lade sig gøre i mindre skala, og ikke kun på de helt store affaldsanlæg. Vi vil gerne dele ideen, så den kan komme flere virksomheder til gavn ved at sprede sig som lokal genanvendelse.

Udviklingen

I takt med at vi lærte, hvad sådan et set-up, hvor man kan smelte sine plastrester, kræver, nåede vi frem til, hvor vigtig en udbredelse af ideen er. At det er overskueligt selv for små virksomheder at kaste sig ud i, og at det vil blive nødvendigt i klimaets navn før eller siden. For det vi hører i konsulenthusene rundt omkring, er den samme tydelige besked: lovkrav om bæredygtighedsrapportering og genanvendelse kommer til at ramme alle underleverandører til de større virksomheder, der allerede nu skal tænke bæredygtighed ind i deres værdikæder.

Fremtiden

Vi vil forme en branche, hvor det centrale er: God plast er genbrugsplast. Vores ambition er derfor, at vi kan rådgive andre virksomheder i plastbranchen om, hvordan man starter sit eget genanvendelsesprojekt med et lille set-up for ikke at blive sårbar over for lovkravene. For ikke at være afhængig af de store indsamlervirksomheder, der tager betaling for at fjerne plastaffaldet. Og for ikke at være afhængig af at skulle indkøbe ny plast til forretningen.

Vi vil snart kunne tilbyde rådgivning i forhold til finansiering af genanvendelsesprojektet, bæredygtighed og markedsføring af samme – altså en totalløsning, der består af teknisk rådgivning til et lille set-up til genanvendelse fra egne plastrester samt rådgivning i den dertil hørende administrative del såsom fondssøgning, ESG-rapportering og publicering.

Hvorfor vi gør det

Det er dyrt at komme af med sine plastrester og det koster på CO2-regnskabet. Der stilles konsekvent højere nationale og internationale krav, voksende i størrelse og antal, til virksomheder om minimum genanvendelse og rapportering om samme. Skønt mindre virksomheder indtil videre går fri af omfattende rapporteringslovkrav, kan de stadig blive ramt indirekte, da de store virksomheder vil være tvunget til at vælge deres faste samarbejdspartnere fra, medmindre der kan dokumenteres en vis form for bæredygtighedstiltag i værdikæden. Det er, hvad vi hører hos erhvervshusene og det er projekt GOD PLASTs license-to-operate i det større perspektiv.

Alene af dén grund har vi høstet stor anerkendelse for ideen GOD PLAST. Det er ikke set før, at en mindre virksomhed tilbyder rådgivning i alt, hvad der skal til, for at imødegå klimadagsordenen. Der er masser, der genanvender, ja. Men det er ikke en løsning, der ligger frit tilgængelig for offentligheden, når det drejer sig om mindre mængder plastaffald og dermed om et behov for et mindre set-up. Vi tror på, at plastrester skal bruges lokalt uanset størrelsen på virksomheden.

Hos os i DANSK PE SVEJSNING A/S har vi fokus på at skabe produkter til forebyggelse af skybrudsskader såsom faskiner, materiel såsom køreplader til brug på byggepladserne og bunde i de brønde, som vi lægger ned i jorden for vores kunder. Hvad vil du bruge dine rester til?

Kig gerne forbi Børsen Bæredygtig Summit i Øksnehallen, København d. 18. juni 2024.

Link til Børsen Bæredygtig Summit:
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/summit

Link til Børsen Bæredygtig artikel:
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/cases/stumper-bliver-til-koreplader-og-faskiner

Skal vi samarbejde?

Bestil uforpligtende tilbud

Skriv til os hvis I har spørgsmål til vores services. Hvis I ikke lige fandt det I ledte efter kan vi altid tage et snak om hvordan vi bedst kan hjælpe med jeres opgaver.